Тороид

икономически-речник

Торът е въртящо се тяло, което се генерира чрез завъртане на многоъгълник или крива около оста, която е външна, тоест не я съдържа.

Торът се характеризира с куха форма, като тази на пръстен, поничка или дори може да наподобява автомобилна гума.

Когато става въпрос за обиколка, която се върти, ние сме изправени пред определен тип тор, наречен тор.

Трябва да помним, че твърдото тяло на въртене е геометрично тяло, което може да се образува чрез завъртане на плоска повърхност около линия, наречена ос на въртене. Някои други примери са конусът, цилиндърът и сферата.

Ето няколко примера за тороиди:

Площ и обем на тора

За да разберем по-добре характеристиките на тора, особено когато е тор, можем да изчислим следните измервания:

  • Площ: За да изчислим площта, можем да следваме следната формула, където R е разстоянието между оста на въртене и центъра на геометричното тяло, което се върти около нея (което може да се нарече тръбопровод). Също така, r е радиусът на споменатото сечение, образувано от въртенето на окръжност.

  • Обем: За да изчислим обема на тора, можем да следваме следните формули:

Трябва да вземем предвид, че D и d са диаметрите, съответстващи съответно на R и r, т.е.

За по-добро разбиране на формулите, вижте изображението по-долу:

Можем да наречем R радиус на по-големия кръг, а r - по-малкия.

Трябва също да отбележим, че обемът, ограден по принцип от тор (не само когато е тор), може да се изчисли със следната формула, където A е площта на плоската фигура, която се е завъртяла около оста за образуване на тора.

В случай на тор, въртящата се плоска фигура е кръг. Следователно площта, която съдържа, се дава от:

След това, ако включим A в предишното уравнение, получаваме обема на тор:

Пример за тороид

Да предположим, че имаме тор, където разстоянието между оста на въртене и центъра на тръбопровода е 10 cm, докато диаметърът на споменатия тръбопровод е 8 cm. Каква е площта и обема на повърхността на въртене?

Както се вижда от резолюцията, площта ще бъде 1 579,1267 cm2, докато обемът ще бъде 3,158,2734 cm3.

Тагове:  известни фрази финанси история 

Интересни Статии

add