Тета

производни

Тета е промяната в премиум стойността на финансова опция във времето.

С течение на времето несигурността намалява, така че премията губи стойност. Гамите и тетите са тясно свързани, но с обратен знак.

Функциониране

Call Buy и Put Buy - Отрицателна тета (-): времето ги наранява, като намалява премията.

Call Sell и Put Sell - Положителна тета (+): Времето им е от полза, като намалява премията.

  • Банкомат (при парите): Висока тета, по-голям риск, следователно, по-засегнат от времето.
  • ITM (в парите) и OTM (извън парите); Малка тета, по-малък риск, следователно по-малко засегнати от времето.

Какво представляват опциите за повикване?

Какво представляват пут опциите?

Пример

Цената на една акция на Inditex (ITX) е 22 евро. Опцията за кол от 22 евро има цена от 1 евро, тоест премия = 1. Където DELTA = 0,5 и GAMMA = 0,03 и THETA = -0,03:

В случай, че на следващия ден делът остава 22 евро:

ПРЕМИУМ = 1-0,03 = 0,97

В случай, че на следващия ден делът нарасне до € 23:

DELTA = 0,5 + 0,03 = 0,53
ПРЕМИУМ = 1 + 0,53-0,03 = 1,50

Тагове:  сравнения пазари икономически-анализ 

Интересни Статии

add