Годишен еквивалентен процент (ГПР)

икономически-речник

Акронимът APR отговаря на еквивалентна годишна ставка или ефективна годишна ставка. Той ни предлага стойност, по-близка до реалността на цената (в случай на заем) или изпълнението (ако е депозит) на договорения финансов продукт.

ГПР ни предлага по-верна стойност от тази, разкрита от номиналния лихвен процент (TIN), тъй като в изчислението си включва освен номиналния лихвен процент, банковите разходи и комисионни и срока на операцията.

Въпреки че винаги ще трябва да имаме предвид, че сравняваме. Например, ГПР на ипотека винаги ще бъде по-висок от този на личен заем със същия номинален лихвен процент (TIN), тъй като ипотеката обикновено носи повече комисионни (комисионна за обучение, комисионна за откриване ...). Вижте разликата между TIN и TAE.

Следователно ГПР ни предоставя по-верни, но не и точни данни, въпреки че в изчислението си включва повече помещения от номиналната лихва, не включва всички разходи. Например, не включва нотариални такси, данъци, такси за превод на средства, такси за застраховка или гаранция и т.н.

Какво ни казва APR?

Това означава, че след като депозитът бъде договорен, вие ще знаете сумата, която сте инвестирали, ГПР на операцията, датата на изтичане и като обедините всички тези данни, ще получите стойност, която би трябвало да бъде изпълнението на операцията.

Както можете да видите, когато лихвата бъде изплатена, тя ще бъде по-малка от математическия резултат, който сте получили. Защо? За това, което беше обяснено по-горе, има разходи, които ГПР не включва. Нищо не е перфектно и това също няма да бъде. Ако е възможно, банковият служител, който е продал депозита, би Ви информирал за точното изпълнение на операцията.

Формула за ГПР

Формулата за ГПР е както следва:

Където:

  • r: Лихвен процент по заема. Тоест номиналният лихвен процент (TIN)
  • е: Това е честотата на плащанията през една година. Ако се плаща веднъж месечно, за една година, ще бъдат 12 плащания (по 1 плащане всеки месец). Ако се плаща на всяко тримесечие (три месеца), ще се плаща 4 пъти годишно: f = 4. Ако се плаща годишно: f = 1.

Ето пример за изчисляване на ГПР.

Практически пример за ГПР

Нека използваме пример за изчисляване на ГПР, за да разберем по-добре разликата между номиналния лихвен процент и ГПР.

Нека си представим, че една банка ни предлага възможност за сключване на 12-месечен депозит при лихва от 10%, чиято лихва ще бъде уредена след 12 месеца, в края на операцията. ДЕПОЗИТ ДО

Друга банка поставя очевидно много подобен депозит на масата. Единствената разлика е, че лихвите се изплащат ежемесечно по един и същ депозит. РЕзервоар Б

В ДЕПОЗИТ А възвръщаемостта е 100 евро за всеки инвестирани 1000 евро. В този случай номиналният лихвен процент съвпада с ГПР.

Докато в ДЕПОЗИТ Б, доходността е 104,71 евро за всеки инвестирани 1000 евро. Как може да бъде? Много просто, защото получаваме лихвата месечно, като по този начин увеличаваме капитала, върху който прилагаме номиналния лихвен процент от 10%, за да изчислим лихвата за следващия месец (известен като сложна лихва) Формулата е както следва. Решавайки, получаваме ГПР за ДЕПОЗИТ Б от 10,47%, по-висока от тази на А.

r: това е номиналният лихвен процент (месечен, полугодишен ...), изразен като един.

е: честота на лихвените плащания/събирания (12, ако лихвеният процент е месечен, 6 двумесечни, 4 тримесечни, 3 тримесечни, 2 полугодишни и 1, ако е годишен).

Прост интерес

Заключения за ГПР

ГПР ни улеснява да сравняваме финансовите продукти, предлагани от банките, които са задължени от Bank of Spain да го представят в своите рекламни кампании.

Разбира се, нека не бъдем заслепени от по-висок ГПР (при депозити или по-нисък при кредити). Може да се окаже, че за няколко десети по-добър ГПР трябва да наемем кредитна карта. Това може да означава разход за поддръжка, по-голям от този, който печелим за тези десети от ГПР. Затова е препоръчително да прочетете дребния шрифт.

Реален лихвен процент

Тагове:  Аржентина Колумбия Латинска Америка 

Интересни Статии

add