Директен износ

търговия

Директният износ е комерсиализацията на стоки между организация и клиент в чужбина. Това, директно и без посредници.

Този вид износ се утвърждава като обичайна практика за компании, които желаят да се разширят, без да губят контрол върху маркетинга на своите продукти.

Отнася се и до търговската дейност на износителя.

Следователно характеристиката на купувача не е определяща, това може да бъде краен потребител или част от дистрибуторската верига на страната на местоназначение. Всъщност за компаниите за масови стоки, например, най-честите клиенти са търговци на едро, търговци на дребно и дистрибутори.

За какво е директен износ?

Директният износ може да не е добра алтернатива за малкия бизнес.

В този смисъл е по-препоръчително за организации с голям правен отдел, който може правилно да управлява процесите пред органите на двете страни. Освен това, ако това не стане, за компании, които могат да покрият разходите на отдел за износ.

Причината е проста, изискванията за умения и знания са високи, до ниво, че това е икономическа дейност за други организации.

По същия начин компаниите, които използват тази модалност, може да се интересуват от контролиране на динамиката на своите продукти на целевия пазар. Например избягване на трансформации или влияние върху цената, на която се продават продуктите.

И накрая, това е добра идея, когато целевият пазар е лесно достъпен. Тоест регулациите са слаби в сравнение с други страни и вътрешната динамика е подобна на тази на страната износител. Следователно това ще намали разходите, като тези, загатнати от пазарните проучвания.

Предимства на директния износ

Някои от предимствата на директния износ са, както следва:

 • Износителят може да контролира целия процес на доставка на стоки. Така че се грижи за транспорт, логистика, лицензиране и застрахователно плащане, например.
 • Разходите или намаляването на печалбите, свързани със съществуването на посредници, като агенти или вносители, се елиминират.
 • По-голяма гъвкавост за управление на навлизането и излизането от целевия пазар.
 • По-лесно е да се следи приемането на продукти на целевия пазар, подобрявайки процеса на обратна връзка. По този начин се улеснява и вземането на решения относно обема на производството и маркетинговите стратегии.
 • Тъй като няма посредник, няма конфликт на интереси по отношение на целите, които фирмата желае да постигне.
 • Позволява развитието на канали за дистрибуция в целевата страна.

Недостатъци на директния износ

Този вид износ също има недостатъци. Някои от тях са следните:

 • Инвестицията в проучване на пазара е по-голяма, тъй като износителят трябва да познава в детайли характеристиките на целевия пазар.
 • Има вероятност да направите грешки при навлизане на пазара поради липса на знания. Освен това трябва да знаете законодателството на всяка държава, тъй като тя се занимава с процеса на прехвърляне.
 • В случай на връщане, направените разходи са по-високи в сравнение с това, когато имате местен партньор.
 • Съществува риск от повреда или загуба на стоки по време на изпращане, които се поемат от износителя.
 • Разходите за маркетинг и пазарни проучвания могат да се превърнат в непоправими разходи, ако компанията не успее да се позиционира.

Тагове:  Испания право класиране 

Интересни Статии

add